มธ.เปิดรับ นศ.แพทย์ หลักสูตรอินเตอร์ 30 คนในปีหน้า

UploadImage

มธ.เปิด หลักสูตรแพทย์ ภาคภาษาอังกฤษที่แรกของประเทศ พร้อมรับ นศ.ได้ปีการศึกษา 56
“สมคิด” ระบุ วางนโยบายพัฒนามหา’ลัย 3 ด้าน เน้นการสร้างจิตวิญญาณ การเป็นนานาชาติ และด้านการวิจัย
     
       วันนี้ (11 มิ.ย.) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ กล่าวระหว่างการแถลงข่าว “อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2 : ผลผลิตจิตวิญญาณธรรมศาสตร์” มีใจความสำคัญตอนหนึ่ง ว่า ตนวางนโยบายบริหาร มธ.3 ด้าน คือ 1.ด้านการสร้างจิตวิญญาณความเป็นนักศึกษา มธ.ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นธรรมในสังคมมีความกระตือ รือร้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีความเข้าใจในเรื่องการเมือง สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนในสังคม ซึ่งในปีการศึกษา 2555 นั้น มธ.รับนักศึกษาผ่านโครงการจิตอาสาประชาธิปไตย ซึ่งเป็นโควตาที่เน้นรับนักเรียนด้านสังคม นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2556 มธ.จะกำหนดให้นักศึกษา มธ.ทุกคนจะต้องเรียนวิชาTU100 ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปลูกฝังการสร้างจิตสาธารณะเพื่อสังคมให้แก่นักศึกษา ซึ่งปัจจุบัน มธ.รับนักศึกษาต่อปี จำนวนประมาณ 6,000 คนต่อปี
       2.ด้านการเป็นนานาชาติ โดยกำหนดให้ทุกคณะเปิดวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาทางเลือกให้แก่นักศึกษาที่สนใจ อย่างน้อย 1 วิชา รวมถึงต้องมีอาจารย์ชาวต่างชาติอย่างน้อย 2 คน และมีนโยบายให้รับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนมากขึ้น เพื่อเพิ่มบรรยากาศความเป็นสากล อีกทั้งในปีการศึกษา 2556 จะเพิ่มห้องเรียนภาษาอังกฤษ 100 ห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     
       อธิการ มธ.กล่าวต่อว่า 3.ด้านการสนับสนุนงานวิจัย เนื่องจาก มธ.เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ แต่ขณะนี้รัฐบาลสนับสนุนงบมหาวิทยาลัยวิจัยน้อยลงเรื่อยๆ โดยในปีงบประมาณ 2556 งบ ม.วิจัยเหลือเพียง 400 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่ง มธ.เองก็ไม่ได้หวังพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลทั้งหมด เพราะส่วนใหญ่ของ มธ.จะได้รับการสนับสนุนงบเพื่อการวิจัยมาจากภายนอก ประมาณ 1,000 ล้านบาท และแม้ในปี 2556 นี้ มธ.จะเริ่มเปิดรับนักศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ และสัตวแพทย์ ก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหากับสภาวิชาชีพ ซึ่งหลักสูตรที่ใช้สอนก็เป็นหลักสูตรเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้ซึ่งมีคุณภาพอยู่แล้ว แต่จะแตกต่างในเรื่องของเทคนิคการสอน อย่าง ไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ สภา มธ.ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่ง มธ.พร้อมจะเปิดรับนักศึกษารุ่นในปีการศึกษา 2556 รุ่นแรกจำนวน 30 คน ซึ่งเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เท่ากับว่า มธ.จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่สามารถทำหลักสูตรแพทย์เป็นอังกฤษ และเปิดสอนได้


โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 มิถุนายน 2555