ม.ขอนแก่น เปิดโควตารับตรงทุกคณะ


 


เอกสารทั้งหมด http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2556/calendar56.pdf
เว็บไซต์หลัก  http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น