มศว. ปักธงสร้างแรงบันดาลใจนิสิตใหม่ อธิการเสนอเกรดเฉลี่ย 2.75 ได้ดูคอนเสิร์ตทุกอาทิตย์

   ผศ.น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวตอนหนึ่งในกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ มศว ปีการศึกษา 2555 ว่า การสอบเข้ามหาวิทยาลัยปิดและมีโอกาสได้เข้าเรียนถือว่าผ่านคู่แข่งจำนวนมาก มายเข้ามา จากที่มีผู้ต้องการเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยจำนวนถึง 9 แสนคน แต่มหาวิทยาลัยปิดในประเทศไทยสามารถรับคนเข้าเรียนได้เพียงแค่ 5 หมื่นคน การสอบเข้าเรียนได้จึงไม่ใช่เพียงแค่สอบเข้าแล้วเรียนแบบผ่านไปวันๆ โดยไร้จุดหมาย ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญในการทำให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ประกอบด้วย 3 สิ่งคือ แรงบันดาลใฝ่ดี ปัญญา และการบริหารจัดการที่ดี หากขาดส่วนหนึ่งส่วนใดการจะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จจะยากและเหนื่อยมาก อาจจะทำให้ไปไม่ถึงจุดหมายก็ได้
          "อยากกระตุ้นให้นิสิตทุกคนมีแรงบันดาลใจ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ห่างไกลความเกียจคร้าน การรักสนุกเกินเหตุและห่างไกลจากอบายมุข แรงบันดาลใจในนิสิตใหม่จะช่วยเรื่องการเรียน การทำกิจกรรม ความมีระเบียบและการใช้ชีวิตส่วนตัว ที่สำคัญต้องช่วยคนที่ขาดแรงบันดาลใจให้เขามีแรงบันดาลใจเกิดขึ้น หมายถึงช่วยกันเปลี่ยนเพื่อนให้ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีแนวคิดว่า หากนิสิตใหม่สอบได้เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.75 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตก็สามารถจัดกิจกรรมบันเทิงอย่างคอนเสิร์ตได้ทุก อาทิตย์ เพื่อเป็นของขวัญให้นิสิตที่ตั้งใจเรียน" อธิการบดี มศว กล่าว
          ผศ.น.พ.เฉลิมชัยกล่าวว่า แรงบันดาลใจมาจากกรรมพันธุ์ การอบรมเลี้ยงดู ประสบการณ์ในอดีต การเรียนรู้และทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมศว กำลังสร้างการเรียนรู้ให้นิสิตทุกคน เพื่อแรงบันดาลใจเมื่อทำได้ในระดับหนึ่งและเข้าถึงใจนิสิตแล้วต้องทำและ กระตุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ มศว สนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ให้แรงบันดาลใจฝังอยู่ในจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของนิสิตอย่างยั่งยืน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น