คาดคลอดหลักสูตร ป.ตรี 19 สถาบันอาชีวะ ก.ค. นี้

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมปรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน การอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้วย
          เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การปรับ หลักสูตรครั้งนี้จะเป็นการปรับทั้งระบบเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดสอน สถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 19 สถาบัน ที่ขณะนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอให้นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามในกฎกระทรวงเพื่อประกาศในราช กิจจานุเบกษา และหากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยคาดว่ากฎหมายทั้งหมดจะเสร็จทันเดือนกันยายนนี้ และสามารถเปิดการเรียน การสอนได้ในปีการศึกษา 2556 นี้
          "อย่างไรก็ตาม ในส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีทั้งหมด 27 หลักสูตร ส่วน ปวช.และ ปวส.ที่จะปรับใหม่ ก็จะต้องสอดคล้องกัน โดยจะเพิ่มความรู้เรื่องไอที ภาษาเฉพาะทางช่าง รวมถึงการทำงานร่วมกับ คนต่างวัฒนธรรม ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556" นายชัยพฤกษ์กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน