ทปอ. ชี้ขาด'เลื่อน-ไม่เลื่อน 'รับตรง-แอดมิสชั่นส์' 1 ก.ค.นี้

           เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายพงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงานแอดมิสชั่นส์ ฟอรั่ม ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานแอด มิสชั่นส์ฯได้สรุปผลการดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์
ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งดำเนินการเป็นปีแรกประสบความเร็จ ที่ทำให้ตัวเลขการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ชัดเจนมากขึ้น แต่มีข้อเสนอจากมหาวิทยาลัย นักเรียน และผู้ปกครอง ว่าควรจะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เพราะยังมีนักเรียนและผู้ปกครองไม่ทราบว่ามีรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ไม่รู้ว่าเป้าหมายของการดำเนินการ คณะทำงาน จึงมีมติให้เดินหน้ารับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ในปีการศึกษา 2556 ต่อ รวมทั้งขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมรับตรงมากขึ้น และขอให้ประชาสัมพันธ์มากขึ้นด้วย
          นายพงษ์อินทร์ กล่าวว่า ที่หลายฝ่ายมองว่าการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ช่วยลดการวิ่งรอก และลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครองนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง เพราะจากข้อมูลพบว่าเด็กที่วิ่งรอกมีไม่มาก มีเพียง 100 คน จากผู้สมัคร 20,000 คน นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้หารือเรื่องการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน ปีการศึกษา 2556 ซึ่ง ทปอ.มีมติให้ปรับสัดส่วนองค์ประกอบของบางกลุ่มสาขาวิชาในระบบแอดมิสชั่นส์ เพื่อให้คัดเด็กได้ตรงความต้องการมากขึ้น ส่วนการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ให้ดำเนินการเหมือนเดิมนั้น ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) ยืนยันจะเสนอ ทปอ.เพื่อขอให้แยกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระบบแอดมิสชั่นส์เป็นรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จึงมีแนวโน้มว่า ทวท.อาจใช้ข้อสอบวิชาสามัญ 7 วิชา แทนการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
          "คณะทำงานยังพูดคุยถึงมติ ทปอ.ที่ให้ศึกษาว่าในช่วงปี 2557 ที่ ทปอ.จะปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนให้ตรงกับประเทศในอาเซียนนั้น จำเป็นต้องปรับเวลาการรับสมัครแอด มิสชั่นส์และรับตรงหรือไม่ ซึ่งคณะทำงานยังไม่ได้สรุป แต่จะไปหารือและสรุปกันในวันที่ 18 มิถุนายน ก่อนจะเสนอต่อ ทปอ.ในวันที่ 1 กรกฎาคม" นายพงษ์อินทร์ กล่าว.

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 8 มิ.ย. 2555