มาแล้ว !! กำหนดการจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2556สมัครสอบ  : วันที่ 2 - 30 กรกฎาคม 2555
ชำระเงิน : วันที่ 2 - 31 กรกฎาคม 2555
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
วันสอบ : วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2555
ประกาศผลสอบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555