มจธ.ประกาศเปิดเทอมใหม่ ป.ตรี-ป.โท ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี 14ส.ค.

UploadImage

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดินเครื่องปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียนเต็มพิกัด หลังประกาศเริ่มการปิด - เปิดเทอม ให้สอดคล้องกับสถาบันการศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียน ล่าสุดได้ประกาศปฏิทินการเปิดภาคเรียน
ใหม่แล้ว โดยปรับทุกระดับทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี

ประกาศของมหาวิทยาลัย

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรีในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี กำหนดเปิดภาคเรียนในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้กำหนดการอื่นๆ นักศึกษาสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย


- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

- ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555