ค่าย EYC CAMP คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล
UploadImage 
สมัครผ่านทางเฟสบุ้ค   http://www.facebook.com/MahidolEycCamp

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8  มิถุนายน  ประกาศผลการคัดเลือก  15  มิถุนายนนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  08-27896679