มศว เตือนเช็คขั้นตอนสอบตรง แจ้งระบบรองรับBrowser IE เท่านั้น

UploadImage

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ออกประกาศเตือนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าสอบแข่งขันในโครงการรับตรงประจำปี การศึกษา 2556 ซึ่งมีหลายขั้นตอน เพื่อให้การสมัครถูกต้อง รวดเร็วและไม่เสียสิทธิ

โดยขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 นั้น ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต มศว แนะนำว่า ให้ศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 ตามเอกสารให้เข้าใจ ก่อนการสมัครตามลำดับเบื้องต้นดังนี้

- การสมัคร

- พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

- ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ

- ดูสถานที่สอบ ผังสนามสอบ อาคารสอบ


ที่สำคัญ...มศว แจ้งว่า ระบบรองรับเฉพาะ Web Browser IE เท่านั้น


แผนผังขั้นตอนการสมัครดูได้ที่

http://admission.swu.ac.th/data/news/2555/550053.pdf