ทุนรัฐบาลมณฑลยูนนาน ศึกษาปริญญาตรี-เอก และอบรมภาษาจีน


UploadImage

ทุนรัฐบาลมณฑลยูนนาน มอบให้นักศึกษาไทยไปศึกษาปริญญาตรี/โท/เอกและอบรมภาษาจีน


โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Southwest Forestry

ประเภทของผู้สมัคร

ผู้สมัครที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักเรียนภาษาจีน

รับสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25 พ.ค.2555

ดูรายละเอียดที่

http://inter.mua.go.th/main2/files/file/Yunnan_SouthwestForestryU55.pdf