สาขาธุรกิจค้าปลีก ปัญญาภิวัฒน์ รับถึง 20 พ.ค.มีทุน-เบี้ยเลี้ยง

UploadImage

     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็น สถาบันแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เนื่องด้วย สถาบันมีศักยาภาพพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัย ใหม่ ทั้งทางด้านทฤษฎีจากอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการในการเรียนภาคปฏิบัติจาก องค์กรในเครือ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน)ซึ่งถือเป็นองค์กรธุรกิจชั้นที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในด้านธุรกิจค้าปลีก

ตลอด4ปีของหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ทั้งนี้ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงสำหรับการฝึกงานด้วย

ขณะนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2555

ดูรายละเอียดที่


http://www.pim.ac.th