คนไทยใช้เน็ตพุ่งสูง เพลง - วิทยุ - เกม คำค้นยอดฮิต

UploadImage
บริษัทศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทย จำกัด เปิดเผยภาพรวมสถิติและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ในรอบปี 2554

ดร.ปิยะ ตัณฑวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค บริษัทศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทย จำกัด เปิดเผยถึงภาพรวมการใช้อินเทอร์เน็ตของไทยประจำปี 2011 ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในมุมมองต่างๆ พบว่าจากสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของประเทศไทยในปีนี้ มีอัตราการเติบโตของประชากรอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 26.77 เมื่อเทียบกับปี 2554 เฉลี่ยแต่ละวันประมาณ 6 ล้านคน เป็นผู้อาศัยอยู่ในต่างประเทศ 440,000 คน โดยในเดือนสิงหาคมปี 2554 เป็นเดือนที่มีประชากรอินเทอร์เน็ตออนไลน์ในประเทศไทยสูงกว่า 25 ล้านคน

สำหรับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย พบว่ากลุ่มเว็บไซต์ในหมวดบันเทิง ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีสัดส่วน ร้อยละ 37.50 รองลงมาคือ หมวดเกมออนไลน์ มีสัดส่วนร้อยละ 13.26 ส่วนบริการเครื่องมือค้นหา หรือ Search engine ที่มีผู้นิยมใช้งานมากสุด คือ กูเกิล โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.06

ขณะที่สิ่งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมค้นหามากสุดในปี 2554 คือ เพลง-วิทยุ ,เกม และกิจกรรมออนไลน์ โดยหัวข้อที่มีผู้นิยมค้นหามากสุด คือ เพลงเธอยัง รองลงมาคือ เพลงเบา เบา ขณะที่สถ