โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

UploadImage

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าสึกษาต่อในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยเปิดรับสมัครถึง 10 พค.2555 นี้ 

กำหนดการคัดเลือก
1  รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2555 ณ งานกีฬา (อาคารพลศึกษา ติดสระว่ายน้ำชนเห็นชอบ) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ งานกีฬา (อาคารพลศึกษา ติดสระว่ายน้ำชนเห็นชอบ) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือทางWebsite www.kku.ac.th 3 สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ งานกีฬา (อาคารพลศึกษา ติดสระว่ายน้ำชนเห็นชอบ) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือทาง Website www.kku.ac.th

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.043-202778

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น