กพฐ.ย้ำ 208 รร.ดัง เปิดรับม.1 - ม.4 รอบเดียว

          เลขาธิการกพฐ.เผย208โรงเรียนดังทั่วประเทศเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าม.1-ม.4รอบเดียว
          นาย ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (30 เม.ย.) เป็นวันแรกของการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1 และม.4 ปี2555 ยังไม่ได้รับรายงานว่า พบปัญหาใดๆ
เชื่อว่าปีนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อย ส่วนที่ต้องใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ยื่นประกอบในการสมัครเข้าเรียน ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย ปีนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้จัดเตรียมทุกอย่างรองรับเพื่อให้เป็นอย่างดี เด็กสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ไม่มีปัญหาเว็บไซต์ล่ม
          ส่วนกรณีของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 2 เดิมที่มีปัญหาเด็กล้นทุกปีนั้นคาดว่าในปีนี้ก็จะยังมีปัญหาเช่นเดิม แต่ได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ชัดเจนว่า โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ จำนวน 280 โรง จะเปิดรับสมัครได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น หากผู้ปกครอง หรือนักเรียนคนใดประสบปัญหาเกี่ยวกับการรับนักเรียน สามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน สพฐ. โทร. 0-2288-5856 และประชาสัมพันธ์ สพฐ. โทร. 0-2288-5512
          สำหรับการกำหนดการรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2555 มีดังนี้ ม.1 แบ่ง เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 30 เมษายน-1พฤษภาคม 2555 สอบ ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 มอบตัววันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ,2.ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รับสมัครวันที่ 30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2555 สอบวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 8พฤษภาคม 2555 และมอบตัววันที่ 12 พฤษภาคม 2555, 3.ประเภทจับสลากในเขตพื้นที่ รับสมัครวันที่ 30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2555 จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และมอบตัววันที่ 12 พฤษภาคม 2555 และ4.ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับสมัครวันที่ 30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และมอบตัววันที่ 12 พฤษภาคม 2555
          ม.4 แบ่งเป็น 2ประเภท ได้แก่ โรงเรียนที่สอนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น ประเภทนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม รายงานตัววันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มอบตัววันที่ 13 พฤษภาคม 2555,ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-Net จากนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น รับสมัครวันที่ 30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2555 สอบวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลวันที่ 9พฤษภาคม 2555 รายงานตัววันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และมอบตัววันที่ 13 พฤษภาคม 2555 และประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับสมัครวันที่ 30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลวันที่ 9พฤษภาคม 2555 รายงานตัววันที่ 11พฤษภาคม 2555 และมอบตัววันที่ 13 พฤษภาคม 2555
          โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 30 เมษายน-1พฤษภาคม 2555 สอบ ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 2 พฤษภาคม 2555และมอบตัววันที่ 13 พฤษภาคม 2555 ๒.ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-Net รับสมัครวันที่ 30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2555 สอบวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และมอบตัววันที่ 13 พฤษภาคม 2555

          ที่มา: http://www.posttoday.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น