เตรียมพร้อม!มศว สอบทัศนคติ-สัมภาษณ์ผู้ผ่านAdmissions14พ.ค.

UploadImage

จากการที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว เข้ารับการทดสอบทัศคติต่อวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์จากคณะ / สาขาวิชาต่าง ๆ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555

มศว จึงประกาศ สถานที่สอบ ห้องสอบ วัน/เวลาสอบ และรายละเอียดการสอบต่างๆ ระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2555

รายละเอียด สถานที่สอบ ห้องสอบ วัน/เวลาสอบ และรายละเอียดการสอบต่างๆ ระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2555 ดูได้ที่

http://admission.swu.ac.th/data/news/2555/550043.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น