มศว ประกาศรับสอบตรงปี 56 แล้ว เริ่ม 21 พ.ค.นี้ !!


UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 แล้ว


โดยจะเปิดรับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2555

ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นั้นมหาวิทยาลัยยังไม่มีประกาศออกมาเพิ่มเติม

ขอให้ผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลความคืบหน้าได้ที่ศูนย์ข่าว ENN แห่งนี้

หรือที่
http://admission.swu.ac.th/