เด็กสาธิตเกษตรฯ Admissionsที่ 1 ประเทศ "พยาบาล" ฮิตสุด

เด็ก สาธิตเกษตรฯ ทำคะแนนได้ที่ 1 ประเทศ Admissions สูงสุด เข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ส่วน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจยอดฮิตได้อันดับหนึ่งคนสมัครเข้าเรียนมากที่สุด

UploadImage
นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)...(ภาพผู้จัดการ)
-----------------------------------------------------------------------------
       วันนี้ (7 พ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง การรับนิสิต นักศึกษา (แอดมิชชัน) ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18.00 ของวันที่ 7 พ.ค.ทางเว็บไซต์ของ สอท.www.cuas.or.th และหน่วยงานเครือข่ายอีก 19 แห่ง
     
       นายสมคิด กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 122,169 คน สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนินการคัดเลือกรวม 90 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 723 คณะ/สาขาวิชา ซึ่งมีรหัสคณะ/สาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น 3,598 รหัส โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทั้งหมด 82,102 คน จากจำนวนที่เปิดรับทั้งหมด 140,828 คน ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด/กำกับ สกอ.78,161 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 102,099 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัย/สถาบัน 24 แห่ง 64,248 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 76,778 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยราชมงคล 13,913 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 25,321 คน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น 156 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 156 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3,785 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 38,573 คน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปสอบสัมภาษณ์ให้ตรงกับวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ระหว่าง 14-16 พ.ค.นี้
     
       นายสมคิด กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา ในการคัดเลือกระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 9 ราย ได้แก่

UploadImage
น.ส.เกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์ สอบได้ที่ 1 แอดมิชชั่น 2555(ภาพมติชน)


1.น.ส.เกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์ ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ 90.55 สูงสุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.น.ส.ปณชนก มาลากุล ณ อยุธยา ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนร้อยละ 87.96 สูงสุดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

3.น.ส.บัณฑิตา แซ่โล้ว ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้คะแนนร้อยละ 86.17 สูงสุดคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

4.น.ส.ศศินี อรุณอาภารัตน์ ร.ร.เบญจมราชาลัย ได้คะแนนร้อยละ 85.28 สูงสุดคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

5.นายภิมุข เทียมเศวต ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 84.73 สูงสุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

6.น.ส.ศิริกาญจน์ วิโรจน์ศิริ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ได้คะแนนร้อยละ 83.75 สูงสุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

7.นายชนภัสส์ แสงสว่าง ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนร้อยละ 83.09 สูงสุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

8.นายมัคค์ วรสถิตย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 82.93 สูงสุดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

9.น.ส.นันทพัชร พนมยงค์ ร.ร.สตรีวิทยา ได้คะแนนร้อยละ 82.02 สูงสุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
     
       นอกจากนี้ ยังมีผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายณัฐพนธ์ มูลมาตย์ ร.ร.เซนต์คาเบรียล ผ่านการคัดเลือกในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ นายไพโรจน์ พันธุ์ทอง ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย ผ่านการคัดเลือกในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
       “คณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครเลือกมากที่สุด ประจำปีการศึกษา 2555 ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีผู้สมัคร 2,850 คน รับได้ 56 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:51 คณะ ครุศาสตร์ จุฬาฯ มีผู้สมัคร 1,813 คน รับได้ 150 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:13 และคณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ มีผู้สมัคร 1,906 คน รับได้ 160 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:12 ทั้งนี้ สาเหตุที่มีผู้สมัครเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มากเป็นอันดับ 1 นั้น อาจจะเป็นเพราะสถาบันดังกล่าวเข้าร่วมแอดมิชชันปีนี้เป็นปีแรก ดังนั้น เด็กอาจจะไม่มีคะแนนขั้นต่ำมาเปรียบเทียบ จึงทำให้แห่มาสมัครสถาบันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก” นายสมคิด กล่าว
     
       นายสมคิด กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน ส่วนผู้ที่พลาดหวังนั้นยังมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนอีกหลายแห่งที่ จะเปิดรับเพิ่มเติม ดังนั้น จึงไม่อยากให้เด็กท้อแท้ เพราะการผ่านการคัดเลือกแอดมิชชันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิต และคนที่ผ่านการคัดเลือกก็ไม่ได้หมายความว่า จะเรียนจบใน 4 ปี อีกทั้งคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นบางคนก็ต้องแอดมิชชันหลายครั้ง ตนจึงอยากให้กำลังใจเด็กทุกคน และไม่อยากให้ผู้ปกครองโทษเด็ก ซึ่งเด็กอาจจะเก่งแต่สู้คนเก่งกว่าไม่ได้ หลังจากนี้ ก็ขอให้เด็กๆ ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ว่า จะมีสถาบันอุดมศึกษาใดเปิดรับเพิ่มเติมอีกบ้าง เพื่อให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่ง