รอบหลัง Ad / รับตรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ) มก. กำแพงแสน
ตลอด ระยะเวลา 33 ปี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้ก่อตั้งมา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทาง โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ) ขึ้น โดยทาง อ.ดร.อนามัย  ดำเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ได้กล่าวถึงหลักสูตรดังกล่าวว่ามีความสอดคล้องในการรองรับและการเจริญเติบโต ในภาคธุรกิจทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นศูนย์กลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตก ที่มีธุรกิจด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยวอันหลากหลาย 

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร บธ.บ.
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 10 พฤภาคม 2555 
โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขา วิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)เปิดรับจำนวน 180 คน โดยมีรายละเอียดและใบสมัครดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น