รอบหลัง Ad / รับตรงภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2555
คณะ สังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ในสาขาวิชาจิตวิทยา ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.psy.soc.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อผู้สมัครชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มิฉะนั้นคะแนนของผู้สมัครจะไม่ถูกนำมาคัดเลือกเพื่อการสอบสัมภาษณ์ 

คณะ สังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ http://geo.educationregister.com  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อผู้สมัครชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มิฉะนั้นคะแนนของผู้สมัครจะไม่ถูกนำมาคัดเลือกเพื่อการสอบสัมภาษณ์
 
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.seas.soc.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มิฉะนั้นข้อมูลของผู้สมัครจะไม่ถูกนำมาคัดเลือกเพื่อการสอบสัมภาษณ์
 
คณะนิติศาสตร์  ระเบียบการ  http://law.soc.ku.ac.th/wp-content/uploads//Brochure-Law-Up-LN-1.pdf