ประกวดหนังสั้นในโครงการโรงหนังประชาชนปีที่่5 ตอน


    
UploadImage

      เชิญชวนนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 25 ปี ที่่มีใจรักการทำหนังสั้นเข้าร่วมประกวดหนังสั้นในโครงการโรงหนังประชาชนปี ที่่5

ตอน "โกงซักนิด...ก็ผิดนะ"

พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 100,000บาท สามารถสมัครเข้ามาได้ก่อน 16 กรกฎาคมนี้เท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
http://www.rangkid.com/thaipeopletheater/