ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2556 มาแล้ว ให้เรียนป.ตรี - ทำวิจัย

UploadImage
รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2556 ระดับนักศึกษาปริญญาตรีและระดับนักศึกษาวิจัย

นักศึกษาที่สนใจให้ส่งใบสมัครและเอกสาร ประกอบใบสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (ระหว่างวันจันทร์- ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น.


รายละเอียดทุนการศึกษา

1.ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี


2. ทุนระดับนักศึกษาวิจัยรายละเอียดโดยย่อของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทต่างๆ


1.ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี

สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา

ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

 

2. ทุนระดับนักศึกษาวิจัย

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา

ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น