ยังมีที่นั่ง ม.1ว่างอีก 2,415 คน ไม่มีที่เรียนติดต่อด่วน

UploadImage

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกร.ร.มการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกร.ร.มการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา (สพม.) เขต 1 และเขต 2 ยังมีที่ว่างอยู่อีกหลายโรงเรียนที่จะรับนักเรียนชั้น ม.1 ดังนี้ สพม.เขต 1 ว่าง 4,505 คน ได้แก่ ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย 51 คน ร.ร.มักกะสันพิทยา 256 คน ร.ร.วัดราชบพิธ 140 คน ร.ร.วัดสระเกศ 87 คน ร.ร.วัดสังเวช 148 คน ร.ร.สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ 60 คน ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 125 คน ร.ร.ราชนันทาจารย์ (สามเสนวิทยาลัย2) 68 คน ร.ร.วัดบวรนิเวศ 125 คน ร.ร.วัดราชาธิวาส 281 คน ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ 87 คน

ร.ร.โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 250 คน ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 198 คน ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 22 คน ร.ร.วัดน้อยนพคุณ 100 คน ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน 109 คน ร.ร.สวนอนันต์ 113 คน ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญา ร.ร.ราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 135 คน ร.ร.วัดบวรมงคล 86 คน ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม 28 คน ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม 48 คน ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร 129 คน ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 144 คน ร.ร.วัดอินทาราม 77 คน ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง 170 คน ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 127 คน ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 61 คน ร.ร.วัดพุทธบูชา 49 คน ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 77 คน ร.ร.แจงร้อนวิทยา 198 คน ร.ร.ทวีธาภิเศก 2 184 คน ร.ร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 52 คน ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 82 คน ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 70 คน ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม 127 คน ร.ร.วัดรางบัว 144 คน ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 80 คน ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคม ร.ร.รัชมังคลาภิเษก 217 คน

พื้นที่ สพม.เขต 2 กทม. ได้แก่ ร.ร.กุนนทีรุทธาราม 160 คน ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 80 คน ร.ร.เจ้าพระยาวิทยาคม 140 คน ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา 200 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 80 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 195 คน ร.ร.เทพลีลา 120 คน ร.ร.นวมินทราชูทิศ 43 คน ร.ร.ปทุมคงคา 200 คน ร.ร.พรตพิทยพยัต 50 คน ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย 45 คน ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง 140 คน ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง 100 คน ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก 40 คน ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ร.ร.ลาดกระบัง 70 คน ร.ร.ราชดำริ 182 คน ร.ร.ราชวินิตบางเขน 120 คน ร.ร.ศรีพฤฒา 180 คน ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์ อุปถัมภ์) 150 คน ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 120 คน รวมรับได้ 2,415 คน

นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนสามารถแจ้งความจำนงเข้าเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ได้ที่เขตพื้นที่การศึกษาระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคมนี้