รับตรง(เพิ่มเติม) พระนครเหนือ วิทยเขตระยอง 2555


มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) มจพ. วิทยาเขตระยอง (เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง) สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 พฤษภาคม 2555
ดูรายละเอียด ........ เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์