มศว. ประกาศรับตรง 109 สาขา 2,960 คน เริ่ม 21 พ.ค.นี้

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต


จำนวนทั้งหมด 109 สาขา รวม 2,960 คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

รายละเอียดทั้งหมดดูที่


http://admission.swu.ac.th/data/news/2555/550051.pdf