ป.ตรีควบโทสาขาวิศวะไฟฟ้าอุตสาหการ มธ. รับรอบ 2 ถึง 10พ.ค.นี้


UploadImage

โครงการ หลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบที่2) ตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
 

กำหนดการ
ออเปิดรับสมัคร 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2555
ออสอบข้อเขียน
ออสำหรับผู้สมัคร แบบB (สอบข้อเขียน)
11 พฤษภาคม 2555
ออสอบสัมภาษณ์
ออสำหรับผู้สมัคร แบบA (ยื่นคะแนนมาตราฐาน) และ
ออผู้สมัคร แบบB (สอบข้อเขียน)ที่สอบผ่าน .
15 พฤษภาคม 2555
ออประกาศผล 16 พฤษภาคม 2555

สามารถอ่านกำหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่


  ประกาศรับสมัคร 


วิธีการสมัคร

  1. สมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต http://student.engr.tu.ac.th/onlineapply/ (ระบบขัดข้องชั่วคราว)
  2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ค่าสมัคร จำนวนเงิน 500.- บาท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง “โครงการ หลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120” โดยชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
com code : 8708
Reference No1. : โปรดระบุหมายเลข 303
Reference No2. : โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร


 ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน
 

หมายเหตุ ผู้ ที่ได้รับบัตรประจำตัวสอบจากโครงการฯ คือผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ซึ่งผู้สมัครจะต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง)มาแสดงในวันสอบเพื่อรับบัตรประจำ ตัวสอบ

 อนึ่งการส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งมาถึงโครงการฯก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.ipen.engr.tu.ac.th
            02-564-3001       ต่อ 3279
            083-268-3217       (TRUE)