เปลี่ยนแปลงวันรับสมัคร รับตรงรอบที่ 2 ม.นเรศวร

                  ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อ 
   
    โครงการผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ 

    โครงการผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
   
 โครงการหลักสูตรวิทยาศาตร์การแพทย์ (ตรีควบโท)
    โครงการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม
      ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์
   

จากเดิมวันวันที่ 12-13 พ.ค. 2555 เปลี่ยนเป็น วันที่ 5-6 พ.ค. 2555


หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น