อนาถนักเรียนไทย เตรียมวัดดวงจับฉลากเข้า ม.1 ม.4


UploadImage

สพฐ.เตรียม พร้อมจัดการจับฉลากที่นั่งเรียน ม.1 และ ม.4 สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน ผอ.บดินทร์ 1 ชี้เด็กฝากมักเรียนไม่จบ แนะพ่อแม่เด็กที่พลาดโอกาส ทำ
ความเข้าใจยอมรับความจริง อย่าพยายามฝากให้ลูกเรียนร่วมกับเพื่อนที่สอบได้ ซึ่งจะนำมาสู่การทิ้งการเรียนเพราะเด็กตามไม่ทัน

ในวันพรุ่งนี้ (10 พ.ค.) โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมจัดการจับฉลากที่นั่งเรียน ม.1 และ ม.4 สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสครั้งสุดท้ายให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ พลาดจากการสอบเข้ามาแล้ว โดยจำนวนการรับเป็นไปตามประกาศแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนแต่ละแห่งที่ได้ ประกาศไว้ล่วงหน้า ขณะที่โรงเรียนบางแห่งก็ไม่มีการเปิดรับนักเรียนจากการจับฉลากแต่อย่างใด

นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เปิดเผยว่า โรงเรียนบดินทร์เดชามีแผนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการด้วยวิธีการจับ ฉลากจำนวน 112 ที่นั่ง ขณะที่มีรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่พลาดจากการสอบจำนวน 160 คน ยืนยันการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส และโควตาจับฉลากดังกล่าวเป็นการประกาศไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนกรณีที่จะมีนักเรียนสละสิทธิ์โดยเฉพาะในชั้น ม.4 นั้น ที่นั่งว่างจากการสละสิทธิ์จะนำมาจัดสรรให้กับนักเรียนเดิมตามลำดับคะแนนที่ ได้ประกาศไว้แล้ว คาดว่าจะมีนักเรียนสละสิทธิ์เข้า ม.4 ราว 80 คน เนื่องจากนักเรียนสอบติดโรงเรียนอื่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทร์เดชา กล่าวว่า หากนักเรียนพลาดจากการสอบเข้าเรียนในโรงเรียนที่ต้องการ ผู้ปกครองต้องทำความเข้าใจกับลูกว่าบางครั้งต้องถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงบ้าง หากลูกได้คะแนนต่ำแต่พยายามให้ไปเรียนกับกลุ่มเพื่อนที่เรียนเก่ง นักเรียนจะเกิดความท้อ ถอย และหนี จนเกิดปัญหาในชีวิตนักเรียน ต้องเข้าใจในกฎเกณฑ์และความสามารถของตนเอง

“การเรียนสำเร็จอยู่ที่คนเรียนเป็นหลัก มิได้อยู่ที่โรงเรียน ถ้ายึดติดโรงเรียน ปัญหาจะตามมา ผมพูดเสมอว่า เป็นหัวสุนัข ดีกว่าเป็นหางราชสีห์ คือให้นักเรียนมีโอกาสชนะ มีความหวัง จึงจะมีแรงบันดาลใจ มีแรงสู้ จากประสบการณ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมา 32 ปี ใน 11 โรงเรียน พบว่าในแต่ละปีโรงเรียนดังจะมีคนที่เรียนไม่จบไม่ต่ำกว่า 40-50 คน เมื่อไปตรวจสอบก็พบว่ามาจากการเข้าเรียนด้วยระบบการฝากเข้าเป็นส่วนใหญ่ นอกจากว่าเด็กที่ถูกฝากเข้าได้เปลี่ยนพฤติกรรมจริง ๆ” ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทร์เดชา กล่าว

ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ว่า ให้นักเรียนที่สอบไม่ได้ และจับฉลากไม่ได้ ยังไม่มีที่เรียนในระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 สามารถยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม ได้ที่ทุกโรงเรียนในสังกัด และที่ สพม.1 โดยจะมีการประกาศผลการจัดสรรในวันที่ 17 พฤษภาคม ก่อนจะมีการรายงานตัวรอบสองในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555.- สำนักข่าวไทย