สทศ.เปิดยื่นร้องดูคำตอบ O-Net ม.6 แค่17 เม.ย.นี้วันเดียว

 UploadImage

สทศ.เปิดยื่นคำร้องดูกระดาษคำตอบ
O-Net ม.6 รอบพิเศษ 17 เม.ย.นี้วันเดียวเท่านั้น พร้อมเปิดให้ดูกระดาษคำตอบ 19 เม.ย.
       รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.กล่าวว่า ตามที่ สทศ.ได้จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ม.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย โดยกำหนดจัดสอบในวันที่ 10-11 เมษายน 2555 และจะประกาศผลสอบในวันที่ 15 เมษายน 2555 นั้น อย่างไรก็ตาม สทศ.ได้เปิดให้นักเรียนยื่นคำร้องตรวจสอบกระดาษคำตอบ O-Net ม.6 รอบพิเศษ ในวันที่ 17 เมษายน เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.และหากเลยเวลาที่กำหนดจะไม่เปิดรับการยื่นคำร้องภายหลัง
       สำหรับ การยื่นคำร้องสามารถยื่นได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน โดยจะต้อง (ดาวน์โหลดแบบคำร้องมาจากเว็บไซต์ สทศ.) และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น เลขที่นั่งสอบ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเสียค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน
       รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สทศ.จะเปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบวันที่ 19 เมษายน ที่ สทศ.โดยจะให้ดูตามลำดับการยื่นคำร้อง ดังนั้นนักเรียนที่ประสงค์จะรับบริการต้องนำใบเสร็จรับเงิน บัตรประจำตัวประชาชนมายื่นในวันจอดูกระดาษคำตอบ และต้องปฏิบัติ ดังนี้
1.มาตามวัน-เวลาที่นัด และรับบัตรคิวเพื่อดูกระดาษคำตอบ
2.การดูกระดาษคำตอบ ดูได้เพียง 1 คนเท่านั้น
3.นำบัตรประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงิน มาแสดงเป็นหลักฐาน
4.ควรจดจำคะแนนสอบของตนเอง เพื่อให้การตรวจสอบกระดาษคำตอบของตนเองตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5.ระหว่างการดูกระดาษคำตอบ ห้ามนำดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าไป
6.ห้ามนำข้อสอบ หรือเอกสารอื่นๆ เข้าไปภายในห้องที่ให้บริการดูกระดาษคำตอบ
7.ห้ามจดคะแนน หรือจดคำตอบออกจากห้องที่ให้บริการดูกระดาษคำตอบ
8.กรณีให้ผู้อื่นมาดูกระดาษคำตอบแทน ต้องมีใบมอบอำนาจ, ใบเสร็จรับเงิน, บัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ, บัตรประชาชนของผู้มาดูแทน มาเป็นหลักฐาน และ
9.ผู้ที่ไม่ได้มาดูกระดาษคำตอบตามวัน-เวลาที่นัดหมาย ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น