สถาบันภาษา มช. เปิดภาษาบาฮาซ่า(อินโดนีเซีย)และพม่าสมัครด่วน

    UploadImage
     สถาบัน ภาษา มช. เปิดอบรมหลักสูตรภาษาบาฮาซ่า(อินโดนีเซีย)เบื้องต้น รุ่นที่3 เดือนเมษายน 2555 เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับผู้สนใจหรือผู้ต้องการศึกษาต่อหรือทำงานในบริษัทและกลุ่มประเทศที่ใช้
ภาษาบาฮาซ่า เช่น อินโดนีเซีย,มาเลเซียและบรูไน เป็นต้น หลักสูตรภาษาบาฮาซ่า (อินโดนีเซีย) เบื้องต้น -ระดับ 1 เรียนวัน จ./พ./ศ. ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. – 13 มิ.ย. 55 -ระดับ 2 เรียนวัน อ./พฤ. ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. – 28 มิ.ย. 55 ทั้งสองระดับเรียนเวลา 18.00 – 19.30 น. ค่าลงทะเบียนรวมหนังสือเพียง 1,000.- บาทเท่านั้น


UploadImage
     และหลักสูตรภาษาพม่าเบื้องต้น  เดือนเมษายน 2555 เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับชาวพม่าและผู้สนใจเรียนภาษาเพิ่ม เติม เรียนวัน จ./พ./ศ. ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. – 13 มิ.ย. 55 เวลา 18.00 – 19.30 น.ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้แล้ววันนี้
ที่สถาบันภาษา มช. โทร. 0-5394-3751-3
เว็บไซต์ www.li.cmu.ac.th
และ www.facebook.com/language.institute.cmu

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น