อีกคณะน่าสนใจ "คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ มศว"

                                               โดยคณะนี้มีชื่อเต็มๆดังนี้คือ 
"คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ"

"คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส"

"คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน"


"คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น"

"คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ  เลือกสอบวิชาภาษาจีน"

"คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ  เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ"

"คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี"
รหัสสาขาใน Admissions 55  คือ 1456-1462 

มีคะแนนย้อนหลัง ดังนี้คือ
ปี 2554  19,302.5000
ปี 2553  18,319.3500

      จากการวิเคราะห์คะแนนในสาขานี้  เป็นสาขาที่มีคะแนนไม่ได้น้อยและน่าเลือกด้วยเหตุผลเพราะ จำนวนคนรับเพิ่มขึ้น  โดยในปี 2554 จำนวนคนรับอยู่ที่ 10 คน  โดยจำนวนคนที่รับจริงอยู่ที่ 18 คน
แต่ในปี 2555 นี้ จำนวนคนรับเพิ่มขึ้นเป็น 100 คน  โดยปี 2554 มีผู้สมัครสาขานี้  222 คน
   ดังนั้นแล้ว คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ มศว  เป็นสาขาที่น่าสนใจใน Admission ในปีนี้  แต่ก็ประมาทไม่ได้  เพราะเมื่อรับเยอะ คนสมัครก็จะเยอะเพิ่มขึ้น  น้องๆต้องมั่นใจในคะแนนของตัวเอง  และไม่แน่ว่าคะแนนปีนี้ก็อาจเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น