เชิญชวนน้องๆมาค่ายเยาวชนแมงมุมที่รัก

                                                    ค่ายเยาวชนแมงมุมที่รัก ครั้งที่ 1
                                            วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2555

        ทำกิจกรรม ณ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม และในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
และ พักแรม ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม   ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

        โดย สาขาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ร่วมกับอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ขอเชิญเยาวชนอายุ 10-17 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน
    
       เปิดโลกทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ ได้ทำกิจกรรมใกล้ชิดธรรมชาติที่ท้าทาย
พบกับกิจกรรมสนุกกับแมงมุมและได้ฝึกฝนทักษะการทำงานกลุ่ม และการนำเสนอหน้าชั้น
รู้จักกับแมงมุมในมุมที่ไม่เคยรู้มาก่อนแมงมุมพิษและการป้องกันตัวเองจากแมงมุม
ฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการสำรวจและจำแนกแมงมุมในธรรมชาติ
และ เรียนรู้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของแมงมุมที่เด็ก ๆ อาจยังนึกไม่ถึง

        ค่าสมัครเพียง 2,200 บาท สำหรับกิจกรรม 2 วันเต็ม ๆ

สนใจ download รายละเอียด และใบสมัครที่ website ของคณะฯ
หรือ www.flas.ku.ac.th   หรือ โทร 034-281-105-7 ต่อ 7612
และสอบถามข้อมูลทางวิชาการที่ได้ที่ อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์                     
e-mail: faaspnv@ku.ac.th หรือ โทร 081-9826500ขั้นตอนการรับสมัคร
1.ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง http://www.flas.ku.ac.th

2.โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของธนาคารทหารไทย ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป  ค่าสมัครคนละ 2,200 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอน
             เลขบัญชี     345-2-14203-1 ธนาคารทหารไทย สาขากำแพงแสน
             ชื่อบัญชี       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ :  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ  ขอให้โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น

3.ส่งหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับสำเนา)  พร้อมแนบเอกสารใบสมัครทางโทรสารมายัง
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการแมงมุม)
หมายเลขโทรสาร 034-351-894  ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

4.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมโครงการ ทางเวปไซด์ http://www.flas.ku.ac.th
หมายเหตุ : หากพบปัญหารายชื่อตกหล่นหรือไม่ถูกต้อง  ขอให้ติดต่อที่คุณพิชญากร พิมพา  ในเวลาราชการที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-281-105-7 ต่อ 7612

5.นำใบมอบตัวมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
ในวันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555   ณ  สวนแสนปาล์ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน   ในเวลา 08.00 น.

6.หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน พ.ศ. 2555 หรือ มีผู้สมัครเข้าโครงการครบ 35 คนแรก ตามลำดับเวลาที่ส่งเอกสารครบทางโทรสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น