รับตรง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อ. ตรัง 2555

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ  “สถาภูมิ (STABHUMI)”ประจำปีการศึกษา 2555 สำหรับผู้จบ ม.6
สายวิทย์-คณิต 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-10 พฤษภาคม 2555
รายละเอียด  http://www.trang.psu.ac.th/news/news_details.php?news_id=3950