รับภาคพิเศษ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ม.บูรพา

         
UploadImage


รับสมัคร  ตั้งแต่ วันนี้ – ๓๐ เม.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ๓ พ.ค. 55
สอบคัดเลือก

 - สอบข้อเขียน ๑๓ พ.ค. 55 เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
 - สอบสัมภาษณ์ ๑๓ พ.ค. 55 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ๑๖ พ.ค. 55
รายงานตัวทางเว็บไซต์ smartreg.buu.ac.th วันที่ ๒๔-๒๘ พ.ค. 55
เปิดเรียน ๕ มิ.ย. 55

สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน เวลาเรียน วันจันทร์ - วันศุกร์หรือตามความเหมาะสม
หมายเหตุ สามารถสมัครด้วยตนเองที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น