กันตนาเปิดสาขาใหม่ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ

UploadImage

สถาบันกันตนา หลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ , การผลิตแอนิเมชัน      และเพิ่มแขนงวิชาใหม่ แขนงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ (TV and Transmedia) เปิดรับสมัครนัก
ศึกษาใหม่รอบสุดท้าย   ปีการศึกษา 2555 จำนวน 50 คน

สมัครด่วนวันนี้ถึง  วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา  9.00 – 16.00 น.

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kantanainstitute.ac.thหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-240-362-3,  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ

2.  เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาก่อน หรือ

3.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองวิทยฐานะ และรับรองปริญญาแล้ว

หมายเหตุ : ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 และ 3 อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตในบางรายวิชาได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

วิธีการยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่

1.  สถาบันกันตนา  เลขที่ 999 หมู่ 2 ถนน ศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170      วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 9.00 – 17.00 น.

2.  Kantana Training Center สยามเซ็นเตอร์ชั้น 4 : ทุกวัน เวลา10.00–19.00 น.

3.  บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) :   เลขที่ 333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19  ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ทางไปรษณีย์

ส่งเอกสาร มายัง
สถาบันกันตนา เลขที่ 999 หมู่ 2 ถนน ศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น