ทุนอาเซียน ให้คนวงการศึกษา เรียนต่อป.โท ปิดรับพ.ค.55

 UploadImage


สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) เป็น หน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาระหว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอา เซียน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในประวัติ  ศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอาเซียนอันนำไปสู่การสร้างประชาคมอาเซียนร่วมกัน สำนักงานฯจึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากร ไปเรียนต่อระดับมหาบัณฑิต

           ข้อมูลทุน

           -  มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากร ไปเรียนต่อระดับมหาบัณฑิต

           - ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 1 ปี

           -  เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2555

          คุณสมบัติผู้ขอทุน

          - เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคคลากร ในสังกัดของรัฐ

          -  มีความรู้ เข้าใจในเรื่องอาเซียนระดับหนึ่ง

          -  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า TOEFL 230 computer base/550 paper base IELTS Band of 6.0

          -  ผู้ผ่านการพิจารณา จะได้รับทุนการศึกษาจาก Asia-Europe Institute AEI ,University of Malaya

          การสมัคร

           สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://aei.um.edu.my ตั้งแต่วันนี้ - พฤษภาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น