ม.เกษตร รับตรง ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์


     
       ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน

  
     ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. - 11 พ.ค.2555


        รายละเอียดเพิ่มเติม www.agbus.eco.ku.ac.th   สอบถามเพิ่มเติม02-5799430