ประกวดโครงเรื่องภาพยนตร์โฆษณา

 
     โครงการ "พลังงานสร้างชีวิต พลังความคิดสร้างชาติ" เชิญชวนผู้ที่สนใจ อายุระหว่าง 18–25 ปี แข่งขันจัดทำโครงเรื่องภาพยนตร์โฆษณา เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 190,000 บาท

 
    โครงการพลังงานสร้างชีวิต พลังความคิดสร้างชาติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการจัดหาและใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เพื่อเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดหาพลังงานแก่สาธารณชน รวมถึงการรณรงค์ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างการมีส่วน ร่วมในการเสนอแนวคิดการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เกิดจากเยาวชนคนรุ่นใหม่กับมุมมองเกี่ยวกับการสื่อสารให้เกิดความรู้ความ เข้าใจเรื่องการจัดหาพลังงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เปิดรับสมัคร
เยาวชน/นิสิต/นักศึกษา/บุคคลที่สนใจ ที่มีอายุระหว่าง 18–25 ปี ร่วมการแข่งขันจัดทำโครงเรื่องภาพยนตร์โฆษณา โดย 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน

การรับสมัคร

1. เปิดรับสมัคร
เยาวชน/นิสิต/นักศึกษา/บุคคลที่สนใจ ที่มีอายุระหว่าง 18–25 ปี ร่วมการแข่งขันจัดทำโครงเรื่องภาพยนตร์โฆษณา โดย 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน

2. ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร
15 มีนาคม - 19 เมษายน 2555 โดยมีช่องทางการรับสมัคร ดังนี้

  1. ทางแฟกซ์ : 02-693-1000 ต่อ 612
  2. ทางอีเมลล์ : pheerada@mail.kantana.co.th
  3. ทางไปรษณีย์ : บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 333/3 รัชดานิเวศน์ ซอย 19 ถ.ประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 (ส่งถึงคุณพีรดา ทัพสายฟ้า)
หมายเหตุ :
ใบสมัครและโครงเรื่องที่ส่งมาทุกช่องทาง ต้องส่งถึงทีมงานภายในวันที่ 19 เมษายน 2555 เท่านั้น หากเกินระยะเวลาดังกล่าวทางทีมงานถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

3. การเขียนใบสมัคร
3.1 ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้จากมหาวิทยาลัยที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.dmf.go.th , www.kantana.com และwww.facebook.com/EnergyAd
3.2 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง โดย 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 3 คน พร้อมโครงเรื่องย่อ และนำส่งเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 15 ทีม(45 คน) เพื่อเข้ารับการอบรม
3.3 โครงเรื่องอย่างย่อ
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องนำเสนอแนวคิด (Concept) และโครงเรื่องย่อ (Story Line) ภาพยนตร์โฆษณา 60 วินาที ภายใต้แนวคิด “การจัดหาพลังงานโดยเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า” ลงบนใบสมัครหรือครึ่งกระดาษA4โดยมีเนื้อหาไม่เกิน 300 ตัวอักษร หรือแนบเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อมใบสมัคร
  • โครงเรื่องที่เขียนต้องไม่ซ้ำ และไม่เป็นลิขสิทธิ์จากการประกวดในโครงการอื่นๆ
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด
  • ผู้ที่ส่งโครงเรื่องและผ่านการคัดเลือก จะได้สิทธิเข้ารับการอบรม “การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาโทรทัศน์”
  • ทางคณะผู้จัดงาน ขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด เพื่อสิทธิในการทําข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่หรือดําเนินการอื่นๆหลังเผยแพร่

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/EnergyAd ,
www.dmf.go.th ,
www.kantana.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น