รับนักศึกษาผู้กู้กยศ.100คนร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่

UploadImage
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คัดเลือกนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่

UploadImage

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.studentloan.or.th/admin/uploaded/03.pdf