ยื่นคำขอดูกระดาษคำตอบ O-NET 28 มี.ค.- 1 เม.ย.

                                      UploadImage

          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.ได้ตรวจข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียน ม. 6  เรียบร้อยแล้ว
และกำหนดจะประกาศผลวันที่ 10 เม.ย. แต่สทศ.ได้ประกาศผลก่อนกำหนดทางเวบไซต์ สทศ. www.niets.or.th  ไปเมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมาแล้ว  ซึ่งการประกาศผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี   และในวันที่  28 มี.ค. -1  เม.ย. 55 สทศ.เปิดให้นักเรียนที่ต้องการตรวจสอบกระดาษคำตอบโอเน็ต สามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ที่สทศ. และสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆได้ที่เวบไซต์ สทศ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น