ม.มหิดล เปิดบ้าน ป.โท

      ศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดงานเปิดบ้าน
 “MUIC Graduate Center Open House 2012” งานจตะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555
เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 12  ภายในงานมีการแนะนำหลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนของ
วิทยาลัยนานาชาติ คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบทางธุรกิจ และ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มีทั้งการพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมงาน และแนะนำขั้นตอนการสมัครแบบออนไลน์ด้วย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02 679 5053-5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น