ม.เกษตรฯ รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อป.โท MBA Inter

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 16/2
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาธุรกิจในอาเซียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 30 เมษายน 2555


Kasetsart International MBA Program

Applying for Graduate student batch#16/2

Now!-April 30, 2012

Application download are available at

http://kimba.ku.ac.th/Document/Application%20form%202%20plan.pdf


More detail at www.kimba.ku.ac.th or Tel. 66-2942-8691-2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น