สอบวัดความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส (DELF DALF) สมัครถึง12เม.ย.นี้

              UploadImage
     สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจะจัดสอบวัดระดับ ประกาศนียบัตรรับรอบความรู้ทางภาษา ฝรั่งเศสสำหรับบุคคลทั่วไป (DELF Tous publics) สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (DELF Prim) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา (DELF Junior) ซึ่งออกให้
โดยกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในวัน เสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม (สอบเขียน) และวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม (สอบพูด) ณ ศูนย์สอบ สมาคมฝรั่งเศสฯ โดยมีการสอบเพื่อวัดความรู้ทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียน ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนึ้ถึงวันที่ 12 เมษายน

      เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครสอบ DELF/DALF ทางสมาคมฝรั่งเศสฯ ได้เปิดคอร์สเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF/DALF ในทุกระดับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ examen.bangkok@alliance-francaise.or.th
หรือโทรศัพท์ 02-670-4211
หรือ www.alliance-francaise.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น