วิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯรับสมัคร หลักสูตรนานาชาติ โท-เอก

             
UploadImage
   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจ 
ศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำ
ปีการศึกษา 2555 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 เมษายน 2555 

 4 หลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข


รายละเอียดเพิ่มเติม www.cphs.chula.ac.th ติดต่อสอบถาม 02-218-8152-3 
E-mail : cphs@chula.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น