เริ่มแล้วตลาดนัดเรียนต่อม.1, ม.4 15-17 ที่อิมแพ็ค

      นาย ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนจะต้องมีการสมัครเข้าเรียน ต่อในระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.4 และเป็นช่วงเวลาที่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
รวมทั้งตัวนักเรียนเองมีความวิตกกังวล และสับสนในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา เพื่อให้บุตรหลานได้มีที่เรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการสอบไม่ได้ ไม่มีที่เรียน โรงเรียนอยู่ไกลบ้านและการหาสถานที่เรียนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ ศักยภาพของบุตรหลานซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตระหนักถึงปัญหา และหาทางออกด้วยการกำหนดจัดงานมหกรรมตลาดนัดเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 15-17 มี.ค.55 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่ากิจกรรมที่ สพฐ.จัดขึ้นนี้จะทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในการเลือกที่เรียนทราบว่ามีสถาน ศึกษาใดบ้างที่สามารถรองรับการเข้าเรียนต่อที่เหมาะสมกับขีดความสามารถและ ศักยภาพของบุตรหลาน อีกทั้งใกล้บ้าน และสะดวกในการเดินทาง ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีที่เรียน มีความสุขในการเรียน ไม่กดดัน และลดปัญหาการจราจรซึ่งเป็นความต้องการของผู้ปกครอง และนักเรียนอยู่แล้ว
          "ในงานจะมีการสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 นิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และชมผลงาน 29 โรงเรียนบนพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร การจำหน่ายสินค้าของนักเรียนซึ่งเกิดจากการปฏิบัติจริง เพื่อหารายได้สนับสนุนทรัพยากรโรงเรียน ที่สำคัญคือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน สูงในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี มากถึง 19 โรงเรียน โดยจะเปิดให้ทดลองสอบวันละ 6 รอบ พร้อมประกาศผลในทันที"เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

          ขอบคุณหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น