สละสิทธิ์รับตรงเกือบหมื่นคน

               UploadImage
        ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้เปิดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยที่เข้า ร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ ประจำปีการศึกษา 2555 ได้เข้ามายืนยันสิทธิการรับตรง
ตั้งแต่ วันที่ 11-17 มี.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีนักเรียนเข้ามายืนยันสิทธิ จำนวน 27,641 คน จากผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 37,167 คน มีคณะที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เลือก จำนวน 41,331 ที่นั่ง และในวันที่ 21 มี.ค. สอท.แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิและตัดสิทธิการสมัครในระบบ กลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชั่นกลาง

          "จากตัวเลขของนักเรียนที่เข้ามายืนยันสิทธิ ผมถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ และจะช่วยแก้ปัญหาการรับตรงได้ในระดับหนึ่ง พร้อมทั้งลดการแข่งขันแอดมิชชั่นกลางลงไปได้อีก เพราะนักเรียนได้ที่นั่งแล้ว 20,000 กว่าคน รวมทั้งการรับตรงก็เป็นไปด้วยความราบรื่นทั้ง ๆ ที่เป็นปีแรก อย่างไรก็ตาม สอท.จะไม่มีการขยายวันยืนยันสิทธิรับตรงแล้ว และนักเรียนที่ยืนยันสิทธิรับตรงแล้วจะไม่สามารถที่จะไปยื่นสมัครแอดมิชชั่น กลางได้ เพราะ สอท.ได้ตัดสิทธินักเรียนไปแล้ว" ศ.ดร.สมคิด กล่าว

          ด้าน รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ขณะนี้มก.กำลังเปิดรับสมัครบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยวิธีรับตรงโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 4 คน เข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา และสาขาคอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา สาขาละ 1 คน ผู้สนใจสมัครได้จนถึงวันที่ 23 มี.ค.2555 หรือดูเพิ่มเติมได้ที่
www.ku.ac.th
          ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น