คัดบุคคลรับทุนเข้าร่วมโครงการเรือเอเชียอาคเนย์

UploadImage

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลอายุ 18-30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2525 - 1 เมษายน 2537) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์  ประจำปี 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่น  ฟิลิปปินส์บรูไน  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  และเวียดนาม

         ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประสานงานต่างประเทศ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
โทร.0-2255-5850-7 ต่อ 178,179 ในวันและเวลาราชการ

หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์
http://www.opp.go.th/information_newsdetail.php?Page=1&id=1328&category=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น