โครงการอบรมประติมากรรมสำหรับบุคคลทั่วไป

       UploadImage

                    การอบรมประติมากรรมรูปเหมือนเบื้องต้นแก่บุคคลทั่วไปครั้งที่ 5 / 2555

        โดย ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมประติมากรไทย
การอบรมประติมากรรมรูปเหมือนเบื้องต้นแก่ผู้สนใจทั่วไป มุ่งเน้นการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ การปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปเหมือนเบื้องต้นอย่างถูกต้องตาม หลักทฤษฎี แบบประติมากรรมสากล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่มการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยตนเองต่อไปในอนาคต

        วิทยากรโดย   อาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มวันเสาร์      (อบรมเฉพาะวันเสาร์ 7 วัน / 21 เม.ย  -  2 มิ.ย. 2555 / เวลา 9.00 - 16.00 น.)
กลุ่มวันอาทิตย์  (อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ 7 วัน / 22 เม.ย  -  3 มิ.ย. 2555 / เวลา 9.00  - 16.00 น.)


    ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  ผู้เข้าอบรมทั้ง 3 ระดับ ไม่เกิน 45 คน
***เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-623-6115-22 ต่อ 11347, 081-8660496
หรือ

www.sculpturesu.com, www.su.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น