มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประกาศมอบทุนการศึกษาป.ตรี


มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐในประเทศจีน และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในมณฑลส่านซี ประกาศมอบทุนการศึกษา ปริญญาตรีในหลายสาขาวิชา สำหรับปีการ ศึกษา 2012/2013 รวมทั้งสิ้น 10 ทุน

ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่หนึ่ง (มี 3 ทุน) มอบค่าเล่าเรียนฟรี (ปรกติ ปีละ 20,000 หยวน) ค่าประกันสุขภาพ และเงินค่าครองชีพ 800 หยวนต่อเดือน

ระดับที่สอง (มี 3 ทุน) มอบค่าเล่าเรียน ร้อยละ 50

ระดับที่สาม (มี 4 ทุน) มอบค่าเล่าเรียนร้อยละ 30

หมดเขตรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2555

ระยะเวลาโปรแกรม รวม 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร ศึกษาได้จากเว็บไซด์ www.thaixian.com

สนใจสมัครทุน
1. ลงทะเบียนผู้สมัครเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย www.studyinxjtu.org
2. กรอกใบสมัครขอทุนสำหรับนักเรียนไทย www.thaixian.com
3. เตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการสมัครอื่นๆ ตามเอกสารรายละเอียดหลักสูตรข้างต้น
4. จัดส่งเอกสารให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง ที่ Admission Office, School of International Education A920. Yi Fu Foreign Language Building Xi’an Jiaotong University, 28 Xining West Road, Xi’an , Shaanxi, 710049 P.R. China

ผู้สนใจสามารถติดต่อมหาวิทยาลัย หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ www.thaixian.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น