สกศ.เล็งยกระดับ"ครูภูมิปัญญาไทย"ศูนย์กลางอาเซียน

                        UploadImage
     เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดสมัชชาครูภูมิปัญญาไทย 4 ภูมิภาค : ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีครูภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมประชุมรวม 97 คน ณ โรงเรียนลองบีชชะอำ จ.เพชรบุรี เตรียมยกระดับครูภูมิปัญญาไทยเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาอาเซียน
 
       
      ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สกศ.ได้จัดสมัชชาครูภูมิปัญญาไทยครบทั้ง 4 ภูมิภาค ครั้งนี้เป็นการรวมตัวของครูภูมิปัญญาไทยกลางแลภาคตะวันออก โดยมีข้อเสนอให้ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเข้าสู่การศึกษาใน ระบบ และสร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง สังคมและชุมชน เห็นความสำคัญของครูภูมิปัญญาไทยให้มากขึ้น
        
      เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวอีกว่าการประชุมในแต่ละภูมิภาคพบว่า มีประเด็นที่คล้ายคลึงกัน เช่น หน่วยงานของรัฐไม่คอยเหลียวแล ขาดสวัสดิการ เป็นต้นดังนั้น รัฐจะต้องเข้ามาดูแลและสนับสนุนให้มากขึ้น โดยสกศ.จะนำไปพิจารณาทั้งการดูแลสุขภาพอนามัย ยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นระดับท้องถิ่นและระดับชาติ อาทิ ให้มีเงินเดือนหรือสวัสดิการเช่นเดียวกับศิลปินแห่งชาติ และจะจัดสมัชชาครูภูมิปัญญาแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ต่อนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        
      "สกศ.ตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางด้านครูภูมิปัญญาอาเซียน เพื่อยกระดับครูภูมิปัญญาไทย โดยในเดือนสิงหาคม 2555 นี้จะเชิญครูภูมิปัญญาในกลุ่มอาเซียนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อไปอาจจะให้ประเทศอื่นๆ เป็นเจ้าภาพ และเปลี่ยนกันทุก 2 ปี" ดร.เอนก กล่าว
        
       ดร.เอนก กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2556 สกศ.จะเชิญตัวแทนครูภูมิปัญญาไทยไปศึกษาดูว่าครูภูมิปัญญาประเทศอื่นมีองค์ ความรู้อะไรบ้าง รวมทั้งจะขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิถ่าบทอดองค์ความรู้ในแบบ ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ และแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ประเทศในประชาคมอาเซียนได้เรียนรู้ด้วย

          ขอบคุณหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น