มกค. เปิด 3 หลักสูตรใหม่ชูจุดแข็งด้าน "ธุรกิจผนวกบันเทิง"


 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศจุดยืนการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชีย เปิดตัว 3 หลักสูตรใหม่ผนวกวิชาการด้านธุรกิจกับกระแสยอดนิยมเรื่องสื่อและความบันเทิง พร้อมกำหนดเป้าหมายสร้างบัณฑิตเก่งชั้นเชิงธุรกิจและเป็นผู้นำเทรนด์ แห่งอนาคต อาศัยศักยภาพเครือข่ายนักธุรกิจในไทยและ กูรูจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
       UploadImage
       รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชีย จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านธุรกิจแห่งอนาคต ภายใต้หลักการ “Leaders for the Future, Future for the Leaders” โดยวางกลยุทธ์ไว้ 4 ด้าน
     
       "กลยุทธ์แรก คือการเสริมสร้างคณาจารย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลในทุกสาขาวิชา โดย ม.หอการค้าไทย มีคณาจารย์ที่จบระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ถึง 200 คน ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีเครือข่ายนักธุรกิจชั้นนำในไทยที่เข้ามาช่วยสอนนักศึกษาด้วยตนเอง คณาจารย์ทุกคน จะทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา เปิดมุมมองใหม่ ทำให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าทำและกล้าตัดสินใจ"
       รศ.ดร.เสาวณีย์กล่าวถึงถัดมาคือ กลยุทธ์พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่สุด ที่เรียกว่า Hybrid Learning System นักศึกษาทุกคนจะได้รับ The New iPad เพื่อใช้ดาวน์โหลดหนังสืออ่านก่อนเข้าเรียน ภายในห้องเรียนจะเน้นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการทดสอบและรู้ผลแบบ real time ทำให้นักศึกษามีความตื่นตัวใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
     
       "กลยุทธ์ที่สาม คือ แทรกเนื้อหาวิชาบริหารธุรกิจในทุกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาทุกคนของ ม.หอการค้าไทย มีหลักคิดด้านธุรกิจด้วย และสุดท้ายกลยุทธ์เสริมประสบการณ์ธุรกิจ โดยทางมหาวิทยาลัยออกเงินทุนให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจของตนเองได้จริงในขณะที่ กำลังศึกษาอยู่ ทำให้มีประสบการณ์ และเข้าใจบริบททางธุรกิจมากยิ่งขึ้น"
     
       อธิการบดี ม.หอการค้ากล่าวต่อว่า จุดแข็งอีกประการหนึ่งของ ม.หอการค้าไทย คือ การมีเครือข่ายสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งแต่ละปีจะมีคณาจารณ์หรือกูรู ผลัดเปลี่ยนกันมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อชูจุดแข็งด้านธุรกิจและกระแสการตื่นตัว เรื่องสื่อในแวดวงบันเทิง ม.หอการค้าไทยได้เปิดหลักสูตรใหม่ 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์, หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาโท CEO MBA สาขา Entertainment Business Management       "ทั้งนี้หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน จะเน้นหลักการ Convergence เนื่องจากทุกวันนี้เทคโนโลยีสื่อสารมีความอัจฉริยะและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ทำให้การสื่อสารมีความซับซ้อน มีหลายมิติ ในวงการธุรกิจจึงเริ่มสนใจหลักการ Convergence เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงได้เปิดหลักสูตรนี้ เพื่อผลิตบุคลากรออกมารองรับ" อธิการบดีกล่าวเสริม
       UploadImage
       ขณะเดียวกัน ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่า นิสิตในหลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ จะได้ฝึกฝนทักษะในด้านการแสดง จากผู้เชี่ยวชาญของทีม กันตนา กรุ๊ป และมีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงหลังจากจบการศึกษา
     
       เช่นเดียวกับ ดร.เอกชัย อภิศักด์กุล คณบดีคณะบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าหลักสูตรปริญญาโท CEO MBA สาขา Entertainment Business Management เกิดขึ้นจากมุมมองในอนาคตว่าความบันเทิงสอดแทรกอยู่ในทุกรูปแบบธุรกิจ อย่างเช่น ฟาร์มโชคชัยที่แต่เดิมเป็นฟาร์มโคนมอย่างเดียว แต่ในตอนนี้ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ก็ถือว่าเป็น Entertainment Business เป็นต้น ทางมหาลัยจึงสร้างหลักสูตร Entertainment Business Management เพื่อตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางด้านนี้
     
       ล่าสุดเตรียมจัดสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ ใน "หัวข้อ Entertainment Business, Fun, Fortune and Future" โดย Mr. Tom Nunan โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ระดับรางวัลออสการ์ จากภาพยนตร์เรื่อง “Crash” ซึ่งเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่ประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่อายุไม่ถึง 35 ปี มีชื่อเสียงและสามารถเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ ประสบความสำเร็จ มาร่วมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา ผู้บริหารในวงการบันเทิง และผู้ที่สนใจทั่วไป ในวันที่ 27 มีนาคม 2555
     
       นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยหอการค้า http://www.utcc.ac.th/

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น